Thông tin thanh toán

Quý khách vui lòng chuyển khoản vào một trong các ngân hàng sau:

Vietcombank

Số TK: 0501000061392

Người thụ hưởng: NGO DUONG LIEU

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

VPBank

SốTK: 129407026

Người thụ hưởng: NGO DUONG LIEU

Chi nhánh: Cộng Hòa (hoặc Hồ Chí Minh)

ACB

Số TK: 1885587

Người thụ hưởng: NGO DUONG LIEU

Chi nhánh: Lê Đại Hành (hoặc Hồ Chí Minh)